Methodieken

 

In mijn begeleiding gebruik ik de Yucelmethode. Op deze pagina staat de uitleg wat deze methode inhoud.

Ook kunt u het onderstaand filmpje bekijken om ook echt een beeld te krijgen

 

Het fijne van deze methode is vooral dat je het visueel maakt, je ziet in 1 keer waar de eventuele problematiek in zit, ook voor mensen die de taal minder goed beheersen, is dit een fantastische methode.

 

Mijn ervaring is dat deze methode ook werkelijk fantastisch werkt bij (jong) volwassenen en wat oudere kinderen met autisme. Met blokken laten zien waar de schoen wringt en in 1 oogopslag kunnen zien wat er nodig is om terug in balans te komen

 

Ook voor teams in de VG en Psychiatrie, maar denk ook aan ouderenzorg is dit een methode die breed in te zetten is.

In dat geval kan je contact met Mehmet Yucel opnemen, Mehmet heeft deze methode ontwikkelt en geeft de trainingen.

 

 

Wat is de Yucelmethode?

De Yucelmethode ‘bouwen aan herstel’ is een speels en vernieuwend antwoord op de grote veranderingen die momenteel gaande zijn in de gezondheidszorg. Die veranderingen houden onder meer in dat van cliënten of patiënten in de toekomst meer zelfanalyse en zelfmanagement verwacht wordt. Daarnaast wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht van hulpvragers en hun netwerk. De hulp- en dienstverlening sluit hierop dikwijls nog onvoldoende aan.

 

In de huidige hulpverlening worden vooral talige en abstracte begrippen gebruikt. Je moet je als cliënt van de hulpverlening aanpassen aan het taalgebruik en het begrippenkader van je hulpverleners. Bij de Yucelmethode gaat dat anders. Je bouwt met gekleurde blokken een opstelling die je levenssituatie weergeeft. Je benoemt je problemen (draaglast) en de ondersteuning die je daarbij van jezelf en anderen krijgt (draagkracht) in je eigen woorden en je zet ze tastbaar op tafel. Daardoor wordt het veel simpeler om je problemen en je behoeften aan steun in hun onderlinge verband te zien. De ondersteuner helpt je om je bouwwerk af te maken. Hij stimuleert je denkproces door vragen te stellen en je aan te moedigen. Van elke opstelling maak je achteraf een foto. Zo kun je na verloop van tijd terugkijken op de veranderingen die hebben plaatsgevonden.

 

De Yucelmethode spreekt een visuele taal. Het is een taal die zich richt op eenvoud en overzicht. Voor elk probleem kies je een rechthoekig blok en op dat blok schrijf je de naam van het probleem. Je schrijft bijvoorbeeld: ‘angst’ of ‘alcohol’ of ‘ruzie’. Voor elke steunende factor schrijf je ook de naam ervan, bijvoorbeeld: ‘partner’, ‘collega’, ‘broer’. Achter zo’n woord gaan natuurlijk allerlei gevoelens en gebeurtenissen schuil. Maar in de opstelling die je bouwt zet je als het ware alleen de samenvattingen, de trefwoorden van je problemen en de ondersteuning die je hebt. De Yucelmethode helpt je zo om op een beeldende wijze overzicht te krijgen over je problemen en je ondersteuning. De methode sluit door haar beeldende karakter bijzonder goed aan bij de tijdgeest. Mensen begrijpen heel snel wat de bedoeling is. De beeldtaal met de blokken zorgt ervoor dat zij hun problemen zelf benoemen en door het overzicht dat zij krijgen participeren in de oplossing ervan. De methode nodigt uit tot zelfmanagement en initiatief. Mensen ervaren in dit proces hun eigen kracht en ontdekken de kracht van hun sociale- en familienetwerk. Juist mensen met veel problemen ontwikkelen door deze methode een beter overzicht van hun problemen. Zij kiezen daarna ook gerichter voor specifieke hulp, waar mogelijk vanuit hun eigen netwerk. Zo worden ze minder afhankelijk van de zorg.

 

Voor verbaal minder vaardige mensen zijn de bestaande hulpverleningstechnieken veelal te abstract en te talig. Voor hen is de Yucelmethode een uitkomst. Maar ook voor verbaal vaardige mensen brengt het bouwen met tastbare elementen dikwijls onvermoede inzichten met zich mee. Een beeld zegt dikwijls meer dan woorden!

De Yucelmethode helpt personen, gezinnen, families of netwerken vanuit hun eigen kracht, hun eigen kennis en hun eigen wensen naar hun problemen en hun toekomst te kijken. Zoals gezegd wordt dit tegenwoordig steeds belangrijker. Aansluiten bij de eigen kracht en de eigen competenties van mensen en hun netwerk ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan de WMO. In de psychiatrie zijn ‘herstel’ en zelfmanagement nieuwe concepten die een beroep doen op de eigen kennis en kracht van mensen. De Yucelmethode past naadloos in deze nieuwe ontwikkelingen die beogen de effectiviteit van de zorg te vergroten, de kosten te verminderen en mensen minder afhankelijk te maken van de zorg.

 

  

            

https://vimeo.com/173145029

 

 

https://vimeo.com/173145029